Vols ser FGC?

Fets per persones – Valors

Les persones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) som un gran equip i volem créixer amb les persones més adequades i competents per a cada lloc de treball. 

Les persones que vulguin ser de Ferrocarrils han de compartir amb nosaltres els principis del nostre Codi Ètic: la legalitat, la lleialtat institucional, la sostenibilitat, la igualtat, la imparcialitat, l’exemplaritat, l’austeritat, la integritat, l’objectivitat i la transparència. Treballem per la innovació per assolir els objectius de la nostra estratègia empresarial, consolidant la nostra cultura corporativa. T’hi apuntes? 

En aquest espai t’oferim la possibilitat de formar part del nostre equip. Si reuneixes els requisits de les convocatòries que publiquem podràs participar en els processos de selecció de personal per cobrir llocs vacants.

Responsabilitat i benestar

Apliquem mesures per millorar la qualitat de la vida laboral, la promoció de la salut, la seguretat i el benestar físic i emocional de les persones. La nostra relació amb les parts interessades de la societat ens permet generar i augmentar el valor global de l’empresa i millorar la reputació corporativa. 

Confiança i compromís

Generem confiança i compromís mutu amb totes les persones que treballen a Ferrocarrils, garantint una ocupació de qualitat i la igualtat d’oportunitats basada en criteris de mèrit, de capacitat i d’idoneïtat, implementant, allà on i quan sigui possible, polítiques d’integració de persones amb diversitat funcional. 

Lideratge i talent

Fomentem lideratges posant èmfasi en la gestió d’equips, en el reconeixement de les persones, en la identificació i desenvolupament del talent intern i en l’entrenament permanent per a l’actualització de coneixements i de millora de les competències professionals en diversos àmbits.

Dones, pugeu al tren?

Igualtat

Ferrocarrils treballa per la igualtat, promovent mesures incloses en el Pla d’Igualtat. Des de fa anys, es treballa intensament perquè la igualtat de dones i homes sigui efectiva, en especial en els llocs de treball que tradicionalment han estat ocupats per homes.  

Amb el Pla d’Igualtat, Ferrocarrils declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes, i també en l’impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real dins de l’empresa, establint-lo com un principi estratègic de la política de l’àrea d’Organització i Persones, i d’acord amb la legislació vigent. 

Volem que les persones que treballen a Ferrocarrils siguin protagonistes dels canvis que ens han de portar  cap a una societat més respectuosa i igualitària. Hi vols participar?