Convocatòria per accedir a cursos de formació de maquinista de les Línies Metropolitanes

Volem seleccionar 105 persones per realitzar un curs de formació de maquinista, que una vegada superat, s’incorporaran a una bossa que permetrà cobrir les vacants que es generin a les Línies Metropolitanes (línia Barcelona-Vallès o línia Llobregat-Anoia) de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Aquesta especialitat ferroviària requereix d’una formació específica que s’imparteix en l’empresa.

La  present convocatòria inclou la perspectiva de gènere i tindrà en compte allò que preveu el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de FGC d’arribar a tenir una plantilla amb una presència de dones i homes que assoleixi la paritat. Així, atès el desequilibri actual, la convocatòria contempla que s’haurà de garantir que, com a mínim, s’incorporin al curs de formació un 40% de dones sempre que el nivell obtingut sigui l’establert en la convocatòria.

A continuació trobareu els enllaços amb tota la informació de la participació.

Bases de la convocatòria S’ha adequat el punt 3.1 apartat a) sobre nacionalitat.

Temaris

Inscripció (la inscripció s’activarà a partir del 19 de gener de 2021 a les 9h)

S’ha adequat la data de la prova de coneixements que serà previsiblement el 2 de febrer de 2021.